Strategia rozwoju firmy MŚP w oparciu o wartości

Stres, konkurencja, nieprzewidywalność otoczenia biznesowego i politycznego, życie z miesiąca na miesiąc, od projektu do projektu, od zlecenia do zlecenia, od kryzysu do kryzysu. Nie wiesz dokładnie dokąd zmierzasz. Nie wiesz, co chcesz osiągnąć i dlaczego.  Ostatecznie cieszysz się tym, że udaje ci się funkcjonować lepiej od innych, a firmie przetrwać w trudnych czasach.

OK, to częste oblicze współczesnego biznesu, ale czy to sprawia ci satysfakcję? Czy o to chodziło na samym początku twojej drogi w roli przedsiębiorcy? Czy czujesz, że praca daje ci szczęście i spełnienie? Czy wiesz co masz robić, aby być tym, kim chcesz być?

Jeżeli choć jedna odpowiedź na powyższe pytania brzmi NIE, to w artykule tym opisuję dla ciebie styl przywództwa opartego na wartościach. Metoda ta uznawana jest obecnie na świecie za najskuteczniejszą formę zarządzania i strategicznego rozwoju firm i karier.

Definiowanie Misji, Wizji i Wartości


Twoje szczęście określa to, czy masz możliwość decydowania o tym, co jest dla Ciebie ważne i czy masz możliwość postępowania w zgodzie z tym, co uważasz za słuszne. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć jest wierność 3 filarom, które w istocie określają, kim jesteśmy (wartości), po co istniejemy (misja) i dokąd zmierzamy (wizja). Wymiary te dotyczą zarówno rozwoju osobistego jak i zawodowego człowieka, a także wszelkiego rodzaju firm i organizacji.

W zawrotnych czasach i przy ciągłych zmianach pamiętanie o misji, wizji i wartościach staje się działaniem strategicznym, aby nie zgubić drogi. Niezwykle cennym efektem ubocznym jest wzmocnienie zaangażowania, odpowiedzialności i chęć lepszej współpracy wśród wszystkich pracowników.  W przypadkach, w których nie są one jasne i poprawnie zdefiniowane, kurs będzie niekonsekwentny i nierzadko kończy się w najgorszy, możliwy sposób: zniknięcie biznesu lub utrata sensu życia.

Prawidłowe zdefiniowanie misji, wizji i wartości oraz dzielenie się nimi z całym zespołem, jest wyzwaniem dla innowacyjnych, kreatywnych i ambitnych organizacji. Te trzy filary są istotą tego czym jesteśmy, co czujemy i co robimy. Realizowane na co dzień, stanowią esencję kultury organizacyjnej, wpływają na świadome i nieświadome zachowania, oraz kreują pożądane nawyki.

Pomagając firmom zauważyłem, że wiele z nich nie potrafiło określić co jest wewnętrzną przyczyną niezadawalającego stanu rzeczy. Po analizie szybko dochodziliśmy do wniosku, że odeszli od swojej misji, wizji i wartości, bądź tak naprawdę nigdy nie mieli ich zdefiniowanych.

W artykule tym koncentruję się wokół biznesu i organizacji. Możesz jednak zastosować te wytyczne w swoim życiu osobistym i zawodowym.

Czym są wartości i zachowania?

Wartości są naszymi najbardziej naturalnymi i skutecznymi motywatorami, ponieważ odnoszą się do motywacji wewnętrznej. Naturalnym jest, że liderzy odwołują się do własnych wartości przy definiowaniu misji, wizji czy podejmowaniu decyzji. Należy jednak zadbać o to, aby wartości były znane i wyrażane przez wszystkich pracowników w firmie czy organizacji. W tym celu zalecam stosowanie bardzo skutecznej metody, polegającej na zdefiniowaniu pożądanych zachowań i nawyków dla wszystkich stanowisk.

Firmy kierujące się wartościami rozwijają się z większą stabilizacją i z reguły przodują na rynku w dłuższej perspektywie. Co więcej cieszą się małą rotacją kadr, wysokim zaangażowaniem oraz zadowoleniem pracowników, a ich działalność przynosi korzyści społeczeństwu dzięki naturalnie wprowadzanym na rynek innowacjom.

Czym jest Misja w zarządzaniu organizacją za pomocą wartości?

Zalecam, aby misję rozumieć jako cel istnienia. Jet to powód, dla którego firma istnieje i wie co powinna robić, aby być użyteczną dla swoich odbiorców. Dla zachowania spójności i właściwego określenia misji, niezbędne jest uprzednie zdefiniowanie kluczowych wartości organizacji.

Dlaczego Misja jest taka ważna w życiu i pracy każdego z nas? W praktyce wskazuje bowiem pracownikom, partnerom i społeczeństwu sens istnienia firmy i to na czym koncentruje się działalność biznesowa. Udziela odpowiedzi na wiele pytań, umożliwia odczuwanie pasji i radości, zwiększa zaangażowanie oraz efektywność pracowników.

Czym jest Wizja?

Wiele jest definicji wizji, ale ja rozumiem ją jako miejsce w przyszłości, które określa rezultat naszych działań. Znając wartości i misję, możemy precyzyjnie określić to miejsce i drogę do naszego upragnionego celu.

Wizja z definicji musi być atrakcyjna dla wszystkich pracowników, aby świadomie i z chęcią podejmowali wysiłek każdego dnia. Dobrze zdefiniowana wizja jest niczym obraz, który możemy „namalować” w głowie rozmówcy jednym zdaniem. Oczywiście sztuka ta nie jest łatwa, ale warta wysiłku, gdyż dobra wizja pozwala określić cele dla organizacji i dla każdego z pracowników, zarówno jakościowe i ilościowe. Umożliwia określenie niezbędnych zasobów do osiągnięcia wizji, w tym kompetencji, technologii, inwestycji, strategii marketingowej etc.

Właściwe zdefiniowanie 3 filarów (misja, wizja, wartości) oraz postępowanie w zgodzie z nimi każdego dnia to esencja przywództwa opartego na wartościach. W tak prowadzonej i rozwijanej firmie, szczęścia i spełnienia może doświadczyć nie tylko właściciel, ale każdy z członków zespołu, czego wszystkim bardzo życzę.