Why Business MasterClass (stacjonarny)

18327,00 

 • 3 dni stacjonarnych, praktycznych warsztatów i szkoleń biznesowych
 • 2 sesje przygotowawcze on-line (1,5h) przed warsztatami stacjonarnymi
 • Sesja konsultacji biznesowych (on-line 2 godz.) 2 tygodnie po warsztatach
 • Stworzenie strategicznego planu rozwoju biznesu, w tym: misja, wizja, potrzebne zasoby etc.
 • Kamienie milowe, cele operacyjne i zadania oraz narzędzia do monitoringu realizacji
 • Opracowanie elementów strategii marketingowej i sprzedaży
 • Kodeks pożądanych zachowań dla wszystkich pracowników
 • Szkolenie z zakresu przywództwa opartego na wartościach LEADERSHIP
 • Szkolenie z zakresu metodycznego zatrudniania i rozwoju pracowników ICEBERG HR
 • Match’owanie uczestników wg wartości i priorytetów
 • Dostęp do Portalu Why (komplet 7 map) na preferencyjnych warunkach
 • Zniżka na indywidualne konsultacje i inne wydarzenia z serii Why

Kategoria:

Opis

Plan transformacji Twojego biznesu – szczegóły

 • Warsztaty z mapą wartości (2 x on-line 1,5h) – 06.05 i 10.05.2024r.
 • Warsztaty stacjonarne (15.05-17.05.2024r.) Why Business MasterClass:
  Mapa wartości – wybór i opis, grupowanie i priorytety, koszyki potrzeb i Twoje dlaczego
  Mapa zachowań – postawa wewnątrz i na zewnątrz firmy, pożądane zachowane i nawyki
  Mapa misji – aspirowanie, cel istnienia, problem, oferta, osiągnięcia, beneficjenci, przekaz marketingowy
  Mapa wizji – wizualizowanie, rezultat misji, obraz przyszłości, komunikacja do zespołu
  Mapa strategii – inspirowane, cele strategiczne i jakościowe, zasoby, kamienie milowe
  Mapa celów – motywowanie, cele operacyjne, OKR, terminy realizacji i odpowiedzialność
  Mapa zadań – realizowanie, zadane, OKR, kroki i czynności, terminy, odpowiedzialność, status check
 • Konsultacja biznesowa (on-line 2h) – 31.05.2024
 • Promocyjny dostęp do 7 map w Portalu Why
 • Szkolenie z zakresu przywództwa opartego na wartościach Why LEADERSHIP
 • Szkolenie z zakresu metodycznego zatrudniania i rozwoju pracowników ICEBERG HR
 • Match’owanie uczestników wg wartości i priorytetów
 • Kameralny charakter warsztatów, zapewniający komfort i intymność (kilkuosobowa grupa)
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z Grzegorzem Żołędziewskim w promocyjnych cenach
 • Zniżka na inne wydarzenia z serii Why